Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

                

ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΕΣ

Diaplasis

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά το διάστημα 15/3/2020έως και 31/5/2020. Ταυτόχρονα με την ηλεκτρονική αίτηση, ο/η υποψήφιος-α καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα προκήρυξη. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ως αρχεία pdf. Σε περίπτωση που τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά σε κάποιο πεδίο είναι παραπάνω από ένα αρχείο, θα πρέπει να υποβάλλονται σε ένα ενιαίο αρχείο pdf (π.χ. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας & η επίσημη μετάφρασή του). Αναλυτικά ο φάκελος ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας. (υποχρεωτικό) Η είσοδος στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ γίνεται από τον δικτυακό τόπο https://formstoda.uop.gr/modules/form_builder/published/pmsamea_application.php
 2. Βιογραφικό σημείωμα. (υποχρεωτικό)
 3. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. (υποχρεωτικό)
 4. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωσης Περάτωσης Α΄ κύκλου Σπουδών, από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός αποφοίτησης (σε περίπτωση απόκτησης του πτυχίου/διπλώματος από ιδρύματα της αλλοδαπής απαιτείται και πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17). (υποχρεωτικό)
 5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μιας ξένης γλώσσας τουλάχιστον Β2 επιπέδου (π.χ. αγγλικής/γαλλικής/ιταλικής/ισπανικής/ρωσικής γλώσσας ή οποιασδήποτε άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας). Σημείωση: Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α έχει αποφοιτήσει από πανεπιστήμιο της αλλοδαπής των ανωτέρω εθνικοτήτων και αυτό αποδεικνύεται από τον τίτλο σπουδών του/της δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της απαιτούμενης ξένης γλώσσας. Το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας πρέπει να συνοδεύεται από την επίσημη μετάφρασή του στην Ελληνική. (υποχρεωτικό)
 6. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας Α΄ κύκλου Σπουδών απ’ όπου να προκύπτει ο βαθμός του πτυχίου του αιτούντος καθώς και η βαθμολογία του στα μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο της ειδικής αγωγής. (προαιρετικό)
 7. Πιστοποιητικό απ’ όπου να προκύπτει το θέμα και ο βαθμός της διπλωματικής /πτυχιακής εργασίας του αιτούντος στον πρώτο κύκλο σπουδών. Οι αιτούντες που έχουν εκπονήσει διπλωματική εργασία σε θέματα ένταξης, αθλητισμού, υγείας, αναψυχής, και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρίες αλλά και εδικής αγωγής μοριοδοτούνται ανάλογα. (προαιρετικό)
 8. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν. (προαιρετικό)
 9. Αποδεικτικά συναφούς επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν. (προαιρετικό)
 10. Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή/και εργοδότες. (προαιρετικό)
 11. Άλλοι τίτλοι σπουδών (1ου, 2ου ή 3ου κύκλου σπουδών). (προαιρετικό)

Επιπλέον, στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι αποδέχονται την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR – Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, ΕΕ 2016/679)  

 

Ο μη πλήρης φάκελος συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υποψηφίων από τη διαδικασία αξιολόγησης

 

Αίτηση υποψηφιότητας    Απαλλαγή απο καταβολή διδάκτρων