ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΕΣ

Diaplasis

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η 16η Τελετή Ορκωμοσίας των αποφοίτων του Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών, των
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12
Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00 στο χώρο του Αμφιθεάτρου της Σχολής Επιστημών
Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, (Ε. και Στ. Βαλιώτη και Πλαταιών, Σπάρτη)

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες όλων των προγραμμάτων σπουδών, να προσέρχονται στη
Γραμματεία του Τμήματος από ώρα 14:30 έως και 15:30 για τις προβλεπόμενες διαδικασίες,
έχοντας το απαραίτητο αποδεικτικό ταυτοπροσωπείας.

Για λόγους χωρητικότητας και υγειονομικής προστασίας, ο αριθμός των καλεσμένων
σας να είναι έως τρία (3) άτομα
Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ), σας
ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια της Τελετής θα ληφθούν φωτογραφίες για το αρχείο του
Τμήματος και για την προβολή της τελετής σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Από τη Γραμματεία