ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΕΣ

Diaplasis

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Αθανασοπούλου Πηνελόπη Μάρκετινγκ υπηρεσιών Θεωρία, σχεδιασμός, εφαρμογή παρουσίαση και επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων.
Διοίκηση ολικής ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών για ΑμεΑ. Οργάνωση και διαχείριση της ένταξης, της ενσωμάτωσης και των ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό των ΑμεΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Μέλος ΔΕΠ
Ανδριόπουλος Π. Επιδημιολογίας και Πρόληψης Νοσημάτων Διαχείριση της αποκατάστασης/ αθλητιατρική των ΑμεΑ Μέλος ΔΕΠ
Αντωνοπούλου Παναγιώτα ΜΜΕ και Επικοινωνία και αθλητικό/πολιτι κό περιβάλλον Κοινωνιολογική και ψυχολογική προσέγγιση των ΑμεΑ Μέλος ΔΕΠ
Βρόντου Ουρανία Αθλητικός τουρισμός -οργάνωση-διαχείριση Ειδικά θέματα διαχείρισης κινδύνου, ασφάλειας και προσβασιμότητας για ΑμεΑ.
 Οργάνωση και διαχείριση της ένταξης, της ενσωμάτωσης και των ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό των ΑμεΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Μέλος ΔΕΠ
Γδοντέλη Κρινάνθη Διοίκηση Αθλητικών και Ολυμπιακών Οργανισμών Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών Μέλος ΔΕΠ
Δουβής Ιωάννης Μάρκετινγκ επαγγελματικού αθλητισμού Μάνατζμεντ / μάρκετινγκ αθλητικών διοργανώσεων -εκδηλώσεων για ΑμεΑ και διαχείριση εθελοντών Μέλος ΔΕΠ
Ευαγγελινού Χριστίνα   Σχεδιασμός προγραμμάτων στην προσαρμοσμένη φυσική αγωγή ΑμεΑ Μέλος ΔΕΠ
Καπρίνης Στυλιανός Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Στελεχών Αθλητικής Επιστήμης. Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Μέλος ΕΕΠ
Κατσούρη Ιωάννα   Ειδικά θέματα διαχείρισης κινδύνου, ασφάλειας και προσβασιμότητας για ΑμεΑ Μέλος ΔΕΠ ΠΑΔΑ
Κριεμάδης Αθανάσιος Στρατηγικός σχεδιασμός αθλητικών οργανισμών Διοίκηση ολικής ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών για ΑμεΑ Στρατηγικός σχεδιασμός μη κερδοσκοπικών οργανισμών για ΑμεΑ Μέλος ΔΕΠ
Κυπραίος Γεώργιος Οργάνωση και διαχείριση κλασικού αθλητισμού και ακραίων αθλημάτων Διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων για ΑμεΑ Η προπόνηση των ΑμεΑ για συμμετοχή στον αθλητισμό Μέλος ΔΕΠ
Μουζόπουλος Γεώργιος Ορθοπεδικός Επιμελητής Ά ορθοπεδικής Χειρουργικής & Τραυματιολογίας ΓΝ Λακωνίας ΝΜ Σπάρτης / Υ.Δ. ΤΟΔΑ (υπό την επίβλεψη του Καθ. Α. Στρίγκα) Διαχείριση της αποκατάστασης/ αθλητιατρική των ΑμεΑ Κατηγοριοποίηση των αναπηριών Εξωτερικός Συνεργάτης
Παϊκοπούλου Δήμητρα   Ειδικά θέματα διαχείρισης κινδύνου, ασφάλειας και προσβασιμότητας για ΑμεΑ ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ
Πανταζή Διαμαντίνα   Διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων για ΑμεΑ Η προπόνηση των ΑμεΑ για συμμετοχή στον αθλητισμό Εξωτερικός Συνεργάτης
Παξινός Ιωάννης Κλινικός Ψυχολόγος Γεν. Νοσοκομείο Παίδων Ειδικά θέματα διαχείρισης κινδύνου, ασφάλειας και προσβασιμότητας για ΑμεΑ. Εξωτερικός Συνεργάτης
Παπαδόπουλος Ανδρέας Προγραμματισμό ς,Οργάνωση και Αξιολόγηση Αθλητικών Δραστηριοτήτων. Σχεδιασμός προγραμμάτων στην προσαρμοσμένη φυσική αγωγή ΑμεΑ Μέλος ΕΕΠ
Παπαλουκάς Μάριος-Δανιήλ Αθλητικό δίκαιο Αθλητικό Δίκαιο Μέλος ΔΕΠ
Σταθόπουλος Θεόδωρος   Ειδικά θέματα διαχείρισης κινδύνου, ασφάλειας και προσβασιμότητας για ΑμεΑ ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ
Στρίγκας Αθανάσιος Διοίκηση και ανάπτυξη εθελοντών σε αθλητικά γεγονότα Θεωρία, σχεδιασμός, εφαρμογή παρουσίαση και επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων. Κατηγοριοποίηση των αναπηριών. Οργάνωση και διαχείριση της ένταξης, της ενσωμάτωσης και των ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό των ΑμεΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Μέλος ΔΕΠ
Τζιαφέρη Στυλιανή Κοινοτική Νοσηλευτική Ειδικά θέματα διαχείρισης κινδύνου, ασφάλειας και προσβασιμότητας για ΑμεΑ Μέλος ΔΕΠ
Χατζηγιάννη Ευθαλία Διεθνείς οργανισμοί και φορείς συνεργασίας στον αθλητισμό Στρατηγικός σχεδιασμός μη κερδοσκοπικών οργανισμών για ΑμεΑ. Μέσα μαζικής ενημέρωσης/ Δημόσιες σχέσεις στον αθλητισμό για ΑμεΑ Μέλος ΔΕΠ